ISO Win 10 tự Kích hoạt bản quyền số VĨNH VIỄN

Are you sure?

You want to turn off ads.

📢 File ISO cài Win 10 có khả năng tự Kích hoạt bản quyền số Vĩnh viễn khi cài đặt:
💿 Windows 10 multiple editions version 1809 build 17763.253 (x64 + x86) tích hợp Update tháng 01/2019 - Digital
[ Bộ cài multiple editions bao gồm bản: Home, HomeSL, Pro, Edu... sẽ cho bạn lựa chọn phiên bản khi cài đặt]
💿 Windows 10 LTSB 2015 (x64 + x86)
💿 Windows 10 LTSB 2016 (x64 + x86)
💿 Windows 10 LTSC 2019 (x64 + x86)
------------------------------------------------
 Link tải: https://s2w.me/M1V6
------------------------------------------------
🚩 Bonus:
💿 Windows 10 multiple editions version 1803 build 17134.523 (x64 + x86) tích hợp Update tháng 01/2019 - Digital
------------------------------------------------
 Link tải: https://s2w.me/yGdkcJG
------------------------------------------------
🛑 PS: Tải ISO theo đúng phiên bản bạn cần, sau đó sử dụng ISO để tạo USB boot cài Win như các bản Windows thông thường khác. BẤT KỲ MÁY NÀO ĐƯỢC CÀI TỪ ISO NÀY SẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN "XỊN" VĨNH VIỄN.
(Tất cả các file ISO đều SẠCH TUYỆT ĐỐI & nguyên gốc của Microsoft không lược bỏ hay tinh chỉnh bất cứ thành phần nào, chỉ tích hợp các bản update vá lỗi và bản quyền)
=======
Tác giả: Phú Cường Blogger

Tôi là Cường, sinh viên năm cuối ngành Điện tử - Viễn thông trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Say hello to you!